Kontynuacja zajęć z dwóch ubiegłych lat. Do tej grupy zapraszam dotychczasowych studentów oraz ewentualnych chętnych oceniających swoje umiejętności na zgodne z podanym poziomem.

Podręcznik: Arrivederci! Cz. 2 (od początku)

Tylko zakup online upoważnia do uczestniczenia w zajęciach, zakup jest bezzwrotny.