Kontynuacja. Do tej grupy zapraszam dotychczasowych studentów oraz ewentualnych chętnych oceniających swoje umiejętności na zgodne z podanym poziomem. 

Podręcznik: Arrivederci! Cz. 3 (od początku)

Tylko zakup online upoważnia do uczestniczenia w zajęciach, zakup jest bezzwrotny.