Karnet miesięczny – Zajęcia Taneczne dla Młodzieży

Tylko zakup online upoważnia do uczestniczenia w zajęciach, zakup jest bezzwrotny.